รู้ไหม ที่มาที่ไปของกุรบานเป็นอย่างไร ?

รู้ไหม ที่มาที่ไปของกุรบานเป็นอย่างไร ?