การแสดงจุดยืนต่อผู้ที่ทำความผิด

การแสดงจุดยืนต่อผู้ที่ทำความผิด

Submitted by dp6admin on Tue, 07/07/2020 - 11:52

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 36 (อายะฮฺ 75-79 นบีซอลิหฺ ชาวษะมู้ด)"

ความยาว(นาที)
4 นาที