สอนบุตรหลานให้รำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างไร ?

Submitted by dp6admin on Fri, 26/06/2020 - 11:48
วันที่บรรยาย
1 ซุลเก๊าะอฺดะฮฺ 1441
วันที่บรรยาย
ความยาว
26.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
WCimage
สอนบุตรหลานให้รำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างไร ?