ไม่มีการอิจฉาริษยา(ที่อนุญาต) ยกเว้น 2 กรณี

ไม่มีการอิจฉาริษยา(ที่อนุญาต) ยกเว้น 2 กรณี

Submitted by dp6admin on Tue, 09/06/2020 - 08:48

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ท่านนบีกล่าวว่า "ไม่มีการอิจฉาริษยา(ที่อนุญาต) ยกเว้น 2 กรณี
ชายคนหนึ่ง อัลลอฮฺให้เขามีทรัพย์สิน แล้วเขาก็ใช้จ่ายในสัจธรรม(ความดี)
และชายคนหนึ่ง อัลลอฮฺให้เขามีฮิกมะฮฺ(ความรู้) แล้วเขาก็ตัดสินด้วยความรู้และสอนด้วยความรู้"

จาก "เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 25 (กิตาบุลอิลมฺ 7,บาบ 15-17)"

ความยาว(นาที)
12 นาที