2 เรื่องสำคัญที่ท่านนบีสอน

Submitted by dp6admin on Thu, 28/05/2020 - 17:34
หัวข้อเรื่อง
1- เป็นความผิดมากพอแล้ว การที่คนหนึ่งคนใดเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินมา
2- จงเป็นพยานในสิ่งที่ชัดเจนเหมือนดวงอาทิตย์
- มุนาฟิก รับข่าวด้วยลิ้น และกล่าวด้วยลิ้น ในสิ่งที่ไม่มีความรู้ พวกเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็ก แต่มันเป็นเรื่องใหญ่ ณ อัลลอฮฺ
- มารยาทในการพูด, ให้ระวังลิ้น
วันที่บรรยาย
ความยาว
11.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

จาก "กิตาบุลอะดับ 3 (บาบ 6) ฝ่าฝืนบิดามารดาเป็นบาปใหญ่"

อธิบายหะดีษ  "(3 ประการที่) อัลลอฮฺทรงเกลียด
1- อัลลอฮฺทรงเกลียดสำหรับพวกเจ้าที่จะมี กีละวะกอละ (คือการพูดว่า "เขาเล่าว่า.. มีการ
กล่าวว่า.. มีเรื่องมาว่า... โดยไม่มีที่มา ไม่สืบข้อมูล) -  وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ
2- อัลลอฮฺทรงเกลียดการถามมาก - وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ،
3- ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยร่าย - وَإِضَاعَةَ الْمَالِ"
 

WCimage
2 เรื่องสำคัญที่ท่านนบีสอน