รอมฎอน...เดือนแห่งการเปลี่ยนแปลง

รอมฎอน...เดือนแห่งการเปลี่ยนแปลง

Submitted by dp6admin on Tue, 31/03/2020 - 10:26

เดือนรอมฎอน เดือนแห่งการเปลี่ยนแปลง

รอมฎอน เป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมา กุรอานเป็นคัมภีร์แห่งการเปลี่ยนแปลงโลกทั้งปวง ฉะนั้น ถ้าจะให้ฉายากับเดือนรอมฎอนให้เหมาะกับเป้าหมายที่รอมฎอนต้องการจากเรา ก็ต้องให้ฉายาว่า “เดือนแห่งกุรอาน” เพราะกุรอานมีบทบาทและหน้าที่เปลี่ยนแปลงคนในโลกนี้
.
เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนิสัย พฤติกรรมอะไรที่มีกับตัวเรา กับครอบครัว พ่อแม่ ลูก ภรรยา
อยากเปลี่ยนแปลงการดะวะฮ์ การประกอบอาชีพที่ไม่ดีและไม่ถูกต้อง ลองเปลี่ยนแปลงในเดือนรอมฎอน ปรับปรุง และขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ ซ.บ. อย่าสิ้นหวัง อัลลอฮ์ไม่มีทางที่จะตอบรับดุอาอ์ถ้าเราไม่จริงใจไม่จริงจัง ดังนั้า ถ้าเราดุอาอ์อย่างจริงจัง และจริงใจ อัลลอฮ์จะให้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะการขอดุอาให้เราเปลี่ยนแปลง
“โอ้อัลลอฮ์ ฉันอยากเปลี่ยนแปลง ฉันอยากจะดีกว่านี้” อัลลอฮ์ให้แน่นอน

บางทีพระองค์ให้แบบที่ไม่คิดว่าจะได้ บางคนขอดุอาอ์อยากเลิกบุหรี่ ก็ขอดุอาอ์ในเดือนรอมฎอน แต่ปรากฏว่าหลังรอมฎอนเขายังสูบต่อ นั่นอาจเป็นไปได้ว่า อัลลอฮ์อาจจะให้เค้าเปลี่ยนแปลงเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเลิกบุหรี่ เช่น เขามองว่าบุหรี่ร้ายแรง เค้าจึงขอให้เลิกได้ แต่มีเรื่องอื่นของเขาที่มันอาจจะร้ายแรงกว่าบุหรี่ คือการทุบตีภรรยา แต่เนื่องอาจจะเขาไม่รู้สึกว่าการทุบตีภรรยาคือบาปใหญ่ เขาไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้บาป เขาเลยขอในสิ่งที่เขาคิดว่าร้ายแรง เพราะบุหรี่ทำร้ายสุขภาพตัวเอง ขอว่า "โอ้อัลลอฮขอให้ฉันเลิกบุหรี่" แต่ไม่ได้ขอให้เลิกทุบตีภรรยา เพราะคิดว่าการทุบตีภรรยาเป็นสิ่งธรรมดา เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุมัติอยู่แล้ว บางทีคนทำบาปใหญ่เพราะเขาเข้าใจศาสนาผิด ดังเช่นคนนี้เขาไม่ได้ขอดุอาอ์ให้เลิกทุบตีภรรยา แต่อัลลอฮ์เมตตาเขา พอหลังรอมฎอนภรรยาก็สังเกตว่า เขาไม่ได้ทุบตีแล้ว แต่บุหรี่ไม่เลิก

ทำให้เราก็จะคิดบัญชีตามที่เราขอไปว่าเราได้รับไหม เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราขอไปไหม (และนี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งในการคิดไม่ดีต่ออัลลอฮ์ เพราะเราอาจไม่ได้ในสิ่งที่เราขอตรงๆ-วัลอียาซุบิลลาฮ์)
.
ฉะนั้นเดือนรอมฎอนขอดุอาอ์ให้เราเปลี่ยนแปลง อย่าไปเจาะจงเยอะ "โอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันเลิกทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ห้าม" "โอ้อัลลอฮช่วยฉันเลิกหมดทุกอย่างเถิด"
.
เข้าเดือนรอมฎอนให้อภัยกันนะ
และขอให้อัลลอฮ์ได้เปลี่ยนแปลงหัวใจของเรา ขอดุอาอ์สำคัญ

เชคริฏอ อะหมัด สมะดี
25 ชะอฺบาน 1437

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 31 (อายะฮฺ 57-58)" www.islaminthailand.org/dp8/audio/2016-05-31/5894

ความยาว(นาที)
7 นาที