มีอะไรในเดือนเราะญับ ?

มีอะไรในเดือนเราะญับ ?

Submitted by dp6admin on Sun, 23/02/2020 - 22:48
หัวข้อเรื่อง
- เดือนเราะญับเป็นเดือนต้องห้าม เราก็ให้เกียรติเดือนต้องห้าม อย่าละเมิดคนอื่น ทำความดีให้มาก
- ให้ทำความดีมากๆ ทั้งใน #เดือนเราะญับ #ชะอฺบาน และ #รอมฎอน สามเดือนนี้เป็นรัศมีแห่งการทำความดี
ความยาว(นาที)
76 นาที
วันที่