ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 61 (อายะฮฺ 156-159)

Submitted by dp6admin on Mon, 10/02/2020 - 12:27
หัวข้อเรื่อง
- ความเมตตาของอัลลอฮฺ กว้างขวางทั่วทุกสิ่ง, เงื่อนไขของบุคคลที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺ
- คุณลักษณะสำคัญของท่านนบีมุฮัมมัด : ตักเตือนให้ทำดี ปราบปรามการทำชั่ว, บอกสิ่งหะล้าล-หะรอม, เลือกทำในสิ่งที่ง่ายกว่า,
- กลุ่มชนที่ตายไปโดยไม่รู้จักอิสลาม, อะฮฺลุลฟัฏเราะฮฺ
- มีชาวยิวบางคนที่ไม่ได้บูชาลูกวัว, ที่เข้ารับอิสลาม เช่น มุฮัมมัดอะสัด

สถานที่
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย
15 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1441
วันที่บรรยาย
ความยาว
80.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

7:156 และโปรดได้ทรงกำหนดความดีให้แก่พวกข้าพระองค์ในโลกนี้ และในปรโลกด้วย แท้จริงพวกข้าพระองค์สำนึกผิดและกลับมายังพระองค์แล้ว 
พระองค์ตรัสว่า การลงโทษของข้านั้น ข้าจะให้มันประสบแก่ผู้ที่ข้าประสงค์ และการเอ็นดูเมตตาของข้านั้น กว้างขวางทั่วทุกสิ่งซึ่งข้าจะกำหนดมันให้แก่บรรดาผู้ที่ยำเกรง และชำระซะกาต และแก่บรรดาผู้ที่พวกเขาศรัทธาต่อบรรดาโองการของเรา 
7:157  คือบรรดาผู้ปฏิบัติตามร่อซูล ผู้เป็นนบีที่เขียนอ่านไม่เป็นที่พวกเขา พบเขาถูกจารึกไว้ ณ ที่พวกเขา ทั้งในอัต-เตารอต และในอัล-อินญีล โดยที่เขาจะใช้พวกเขาให้กระทำในสิ่งที่ชอบและห้ามพวกเขามืให้กระทำในสิ่งที่ไม่ชอบ
และจะอนุมัติให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดี ๆ ทั้งหลาย และจะให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา ซึ่งสิ่งที่เลวทั้งหลาย และจะปลดเปลื้องออกจากพวกเขา ซึ่งภาระหนักของพวกเขาและห่วงคอ ที่ปรากฏอยู่บนพวกเขา 
ดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขา และให้ความสำคัญแก่เขาและช่วยเหลือเขา และปฏิบัติตามแสงสว่าง ที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วไซร้ ชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่สำเร็จ” 
7 :158  “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า โอ้มนุษย์ทั้งหลาย! แท้จริงฉันคือร่อซูลของอัลลอฮ์มายังพวกท่านทั้งมวล ซึ่งพระองค์นั้นอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นของพระองค์ ไม่มีผู้ใดควรได้รับการเคารพสักการะ นอกจากพระองค์เท่านั้น ผู้ทรงให้เป็นและทรงให้ตาย
 ดังนั้นพวกท่านจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และร่อซูลของพระองค์ ผู้เป็นนะบีที่เขียนอ่านไม่เป็น ซึ่งเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และดำรัสทั้งหลายของพระองค์ และพวกเจ้าจงปฏิบัติตามเขา เถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับคำแนะนำ”
7:159 และจากพวกพ้องของมูซานั้นมีกลุ่มหนึ่งที่แนะนำชี้แจงด้วยความจริง และด้วยความจริงนั้นพวกเขาใกล้ความเที่ยงธรรม”
7:160 และเราได้แบ่งพวกเขาออกเป็นสิบสองเหล่า คือสิบสองกลุ่ม และเราได้มีโองการแก่มูซาขณะที่พวกพ้องของเขาได้ขอน้ำจากเขาว่า จงตีหินก้อนนั้นด้วยไม้เท้าของเจ้า แล้วตาน้ำสิบสองตาก็พวยพุ่งขึ้นจากก้อนหินนั้น
แท้จริงกลุ่มชนแต่ละเหล่า ย่อมรู้แหล่งน้ำดื่มของตน และเราได้ให้เมฆบดบังพวกเขา และเราได้ให้ลงมาแก่พวกเขาซึ่งของหวาน และนกคุ่ม พวกเจ้าจงบริโภคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าจากสิ่งที่ดี ๆ เถิดและพวกเขาหาได้อธรรมแก่เราไม่ แต่ทว่าพวกเขาอธรรมแก่ตัวของพวกเขาเองต่างหาก”

7:156 "และการเอ็นดูเมตตาของข้านั้น กว้างขวางทั่วทุกสิ่ง" 
- ความเมตตาแก่ทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งที่มีชีวิตและไม่มี การลงโทษของอัลลอฮฺ เฉพาะสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาเท่านั้น
- อัลลอฮฺพูดเรื่องนี้หลังจากบนีอิสรออีลได้ทำบาปไว้มากมาย
- ความเมตตาของอัลลอฮฺมี 100 ส่วน

7:157 โดยที่เขา(นบีมุฮัมมัด) จะใช้พวกเขาให้กระทำในสิ่งที่ชอบและห้ามพวกเขามืให้กระทำในสิ่งที่ไม่ชอบ
- เป็นคุณลักษณะสำคัญของท่านนบีมุฮัมมัด และเป็นอัตลักษณ์ของมุสลิม
- ความชั่วในสังคมเกิดจากการไม่ป้องกัน
- การยกเลิกตำรวจศาสนาในซาอุดี้
- ผู้นำต้องเป็นตัวอย่างในการไม่ทำความชั่วหรือสิ่งที่ไม่ดี

7:157 และจะอนุมัติให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดีๆทั้งหลาย และจะให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขาซึ่งสิ่งที่เลวทั้งหลาย
- บทบัญญัติที่เป็นมาตรฐานในด้านการบริโภคอาหาร อะไรทานได้-ไม่ได้
- สิ่งเลวร้าย ทำให้ชีวิตเราเลวร้ายไปด้วย เช่น บุหรี่ บะระกู่ 

7:157 และจะปลดเปลื้องออกจากพวกเขา ซึ่งภาระหนักของพวกเขาและห่วงคอ ที่ปรากฏอยู่บนพวกเขา 
- ปลดบทบัญญัติที่ยากลำบากที่อัลลอฮฺให้ชาวยิว
- ให้เลือกสิ่งที่ง่ายกว่าในการปฏิบัติศาสนา เพราะสามารถทำได้ต่อเนื่อง ยืนหยัดได้ง่ายกว่า

 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّـهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ  فَآمِنُوا بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾
7 :158  “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า โอ้มนุษย์ทั้งหลาย! แท้จริงฉันคือร่อซูลของอัลลอฮ์มายังพวกท่านทั้งมวล ซึ่งพระองค์นั้นอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นของพระองค์ ไม่มีผู้ใดควรได้รับการเคารพสักการะ นอกจากพระองค์เท่านั้น ผู้ทรงให้เป็นและทรงให้ตาย  ดังนั้นพวกท่านจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และร่อซูลของพระองค์ ผู้เป็นนะบีที่เขียนอ่านไม่เป็น ซึ่งเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และดำรัสทั้งหลายของพระองค์ และพวกเจ้าจงปฏิบัติตามเขา เถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับคำแนะนำ”

7 :158  “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า โอ้มนุษย์ทั้งหลาย! แท้จริงฉันคือร่อซูลของอัลลอฮ์มายังพวกท่านทั้งมวล
- ผู้ปฏิเสธที่จะเข้านรกคือคนที่ไม่ศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัด 
- คนที่จะถือว่าปฏิเสธศรัทธาและไม่เข้าสวรรค์ต้องมี 2 อย่าง 1- สารของนบีต้องถึงเขาแล้ว (บุลูฆุรริซาละฮฺ) 2-เข้าใจสารนั้น (ฟะหฺมุรริซาละฮฺ)
- คนที่ไม่รับรู้อิสลาม ไม่รู้จักท่านนบี, อะฮฺลุลฟัฏเราะฮฺ วันกิยามะฮฺ อัลลอฮฺจะตัดสินอย่างไร ?

 وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾
7:159 และจากพวกพ้องของมูซานั้นมีกลุ่มหนึ่งที่แนะนำชี้แจงด้วยความจริง และด้วยความจริงนั้นพวกเขาให้ความเที่ยงธรรม”

ใกล้ --> ให้(ความเที่ยงธรรม)
- อับดุลลอฮฺ อิบนุสลาม (ยิวที่รับอิสลาม)
- ยิวบางกลุ่มยอมรับในสัจธรรม(อิสลาม) แต่ไม่ยอมศรัทธา
- อุละมาอฺบางท่านบอกว่า อัลอัสบาฏ (ยิว 12 ตระกูล) มีตระกูลเดียวที่ไม่ยอมบูชาลูกวัวด้วย อพยพไปแถบเอเชีย(ใกล้จีน) ชาวยิวก็ยอมรับว่ามีตระกูลนึงที่สูญไป
- นัก ปวศ. บอกว่าปาทาน มีเชื้อมาจากยิว เพราะมีประเพณีให้ความสำคัญกับวันเสาร์(สับโต) - ไม่มีหลักฐานชัดเจน
- ที่ชัดเจนในอายะฮฺนี้คือชาวยิวที่ศึกษาเตารอตแท้จริง รู้ว่าพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดไว้จริง เขาก็จะศรัทธาต่อท่านนบีด้วย
เช่น มุฮัมมัด อะสัด (ชาวสวิส) มีหนังสือตัฟซีรอัลกุรอาน

             

WCimage
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 61 (อายะฮฺ 156-159)