สงครามฮัรมะญิดโดน (Armageddon)

Submitted by dp6admin on Thu, 16/01/2020 - 21:43
หัวข้อเรื่อง
- ทำไมเรื่องนี้จึงมีความสำคัญ ? ทำไมต้องพูดและชี้แจง ?
- ชาวยิวอ้างว่าในเตารอตมีการมอบแผ่นดินระหว่างแม่น้ำไนล์กับยูเฟรติสให้แก่ชาวยิว
- โบสถ์นบีสุไลมานที่ยิวต้องการสร้างเพื่อต้อนรับการลงมาของพระเยซู
- คำพยากรณ์เกี่ยวกับฮัรมาญิดโดน ในไบเบิ้ลและเตารอต, คัมภีร์เก่าและคัมภีร์ใหม่, ความเชื่อของชาวคริสต์นิกายต่างๆ
- ยิวไซออนนิสต์และคริสต์ไซออนนิสต์
- สงครามฮัรมาญิดโดน (ในคัมภีร์ของอะฮฺลุลกิตาบ) และ สงครามก่อนวันสิ้นโลก (ในซุนนะฮฺของท่านนบี)
สัญญาณกิยามะฮฺที่เกี่ยวข้อง - การต่อสู้กับโรมัน (พิชิตกุสฏ็อนฏินียะฮฺ), การต่อสู้กับชาวยิว (ก้อนหินและต้นฆ็อรก็อด), การลงมาของท่านนบีอีซา, อัลมะซีหฺอีซา และ อัลมะซีหฺอัดดัจจาล
- สงครามระหว่างมุสลิมกับยิว จะเกิดขึ้นที่ไหน
- กุญแจแห่งชัยชนะ
- เรื่องนี้มีผลกระทบต่อประชาชาติอิสลามอย่างไร


สถานที่
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
11.80 mb
ความยาว
108.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

สไลด์ ชุดที่ 1

สงครามฮัรมะญิดโดน (Armageddon)1

สไลด์ ชุดที่ 2 หะดีษสัญญาณกิยามะฮฺที่เกี่ยวข้อง

สงครามฮัรมะญิดโดน (Armageddon)2

 

WCimage
สงครามฮัรมะญิดโดน (Armageddon)