มุสลิมที่แท้จริง(มุสลิมที่สมบูรณ์)

มุสลิมที่แท้จริง(มุสลิมที่สมบูรณ์)

Submitted by dp6admin on Wed, 23/10/2019 - 10:30

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ กิตาบุลอีมาน(ความศรัทธา) บาบ(หัวข้อย่อย) 4 - มุสลิมที่แท้จริงคือผู้ที่ บรรดามุสลิมปลอดภัยจากลิ้นและมือของเขา

"มุอฺมินที่แท้จริง คือบรรดาผู้ศรัทธามอบหมายซึ่งชีวิตของเขาและทรัพย์สินของเขา"

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
18 นาที