คุณธรรม...ไม่เคยสูญหาย

Submitted by dp6admin on Mon, 30/09/2019 - 12:00
หัวข้อเรื่อง
คุณธรรม...ไม่เคยสูญหาย

จาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 47 (อายะฮฺ 103)"
https://www.islaminthailand.org/dp8/node/6647

ความยาว(นาที)
1 นาที