อัลลอฮฺจะประทับตราหัวใจ ผู้ที่ตั้งใจไม่ละหมาดวันศุกร์

อัลลอฮฺจะประทับตราหัวใจ ผู้ที่ตั้งใจไม่ละหมาดวันศุกร์

Submitted by dp6admin on Thu, 19/09/2019 - 17:13
หัวข้อเรื่อง
อัลลอฮฺจะประทับตราหัวใจ ผู้ที่ตั้งใจไม่ละหมาดวันศุกร์(ญุมุอะฮฺ)

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

7:100 และเราจะประทับตราบนหัวใจของพวกเขา แล้วพวกเขาก็จะไม่ได้ยิน - อัลลอฮฺจะประทับตราหัวใจ หลังจากเตือนหลายครั้ง -- อธิบายหะดีษ ไม่ละหมาด 3 ศุกร์ อัลลอฮฺประทับตราหัวใจ

ความยาว(นาที)
13 นาที