3 คนที่อัลลอฮฺไม่ตอบรับดุอาอฺ

Submitted by dp6admin on Thu, 12/09/2019 - 21:36

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

จาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 223 (หะดีษที่ 42/4)"