เชื่อมั่นในการตัดสินของอัลลอฮฺ

เชื่อมั่นในการตัดสินของอัลลอฮฺ

Submitted by dp6admin on Thu, 12/09/2019 - 13:54

โดย #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี #การลงโทษ กลุ่มชนของ #นบีชุอัยบฺ เป็นการกำหนดของอัลลอฮฺอย่างมีเหตุผล

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 43 (อายะฮฺ 90-93 นบีชุอัยบฺ)"

ความยาว(นาที)
6 นาที