ดุอาอุลมุสตะญาบ (ดุอาอฺที่อัลลอฮฺทรงตอบรับ)

Submitted by dp6admin on Tue, 23/07/2019 - 18:26
หัวข้อเรื่อง
ดุอาอฺอย่างไรให้อัลลอฮฺทรงตอบรับ, มารยาทในการขอดุอาอฺ
สถานที่
มัสญิดอุษมานอิบนุอัฟฟาน ลาดพร้าว 80
วันที่บรรยาย
11 เราะบีอุ้ลอาคอร 1433
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
8.40 mb
ความยาว
72.00 นาที
รายละเอียด

ช่วงเวลา

- ช่วงสุดท้ายของกลางคืน - 2 ชม. ก่อนละหมาดศุบฮิ (เวลาสะฮัร ช่วงดึก) ละหมาดกลางคืนแล้วกล่าว อัสตัฆฟิรุลลอฮฺจนกระทั่งละหมาดศุบฮิ
- เดือนรอมฎอน (สิบคืนสุดท้าย คืนคี่ ลัยละตุ้ลก็อดร)
- ช่วงอะซาน
- ช่วงที่มีสงครามในหนทางของอัลลอฮฺ (กำลังญิฮาด)
- ช่วงสุดท้ายของละหมาดฟัรฎู (ก่อนหรือหลังสลาม)
- ขณะสุญูด
- ขณะครองเอียะหฺรอมไปทำฮัจญฺ(และอุมเราะฮฺ)
- ที่ทุ่งอะเราะฟะฮฺ, ขว้างเสาหิน

ดุอาอฺมุสตะญาบของคนบางประเภท 

-- ดุอาอฺสามประเภทที่อัลลอฮฺไม่ปฏิเสธ (ดุอาอฺของพ่อ, ผู้ถือศีลอด, ผู้เดินทางไกล)
-- สามดุอาอฺที่อัลลอฮฺตอบรับไม่มีข้อสงสัย คือ ผู้ถูกอธรรม, คนเดินทางไกล, บิดา(และมารดา)ขอให้แก่ลูก
-- สามดุอาอฺที่อัลลอฮฺตอบรับไม่มีข้อสงสัย คือ ผู้ถูกอธรรม, คนเดินทางไกล, ดุอาอฺของพ่อต่อลูก (ดุอาอฺแช่งลูก)