3 คนที่อัลลอฮฺไม่ตอบรับดุอาอฺ

3 คนที่อัลลอฮฺไม่ตอบรับดุอาอฺ

Submitted by dp6admin on Mon, 15/07/2019 - 11:32
หัวข้อเรื่อง
เตาบัตไม่จริงใจ มีผลอย่างไร?

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี จาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 223 (หะดีษที่ 42/4)"

ความยาว(นาที)
6 นาที