เพราะยุติธรรม จึงยั่งยืน

เพราะยุติธรรม จึงยั่งยืน

Submitted by dp6admin on Mon, 15/07/2019 - 11:27
หัวข้อเรื่อง
- คำพูดทองคำของอิบนุตัยมียะฮฺ - อัลลอฮฺจะให้อำนาจคงอยู่ได้ เมื่อผู้ปกครองยุติธรรม เมื่อผู้ปกครองไม่ยุติธรรม อำนาจจะไม่คงอยู่ แม้ว่าผู้ปกครองจะเป็นมุสลิมก็ตาม #ความยุติธรรมเป็นปัจจัยในการมีชีวิต

โดย #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

 

จาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 93 (อายะฮฺ 152)"

ความยาว(นาที)
4 นาที
วันที่
ประเภทเนื้อหา