หลักการทำงานดะอฺวะฮฺที่ถูกต้องตามแนวทาง(มันฮัจญฺ)สะละฟุศศอลิหฺ

หลักการทำงานดะอฺวะฮฺที่ถูกต้องตามแนวทาง(มันฮัจญฺ)สะละฟุศศอลิหฺ

Submitted by dp6admin on Sun, 30/06/2019 - 13:31
หัวข้อเรื่อง
การดะวะฮฺตามแนวทางสลัฟ
นิยามคำว่า มันฮัจญฺ ดะอฺวะฮฺ สะลัฟ, แนวทางของสะลัฟในการทำงาน
- ความขัดแย้งด้านอะกีดะฮฺ ไม่มีในเรื่องใหญ่ๆ แต่มีในเรื่องย่อย
- จุดยืนต่อคนที่ทำความชั่ว บาปใหญ่ (บอยคอตคนที่ทำบาปใหญ่อย่างเปิดเผย)

منهج  |  السلف  |  الدعوة

ดะอฺวะฮฺสลัฟ   ดะอฺวะฮฺสลัฟ

1- มันฮัจญฺ (แนวทาง)
2- อัสสลัฟคือใคร ? นิยาม(อัลมัฟฮูม) การรับรอง(ตัซกียะฮฺ) ขอบเขต(อัลหุดู๊ด)
3- ดะอฺวะฮฺแบบสลัฟ เป็นอย่างไร ?
เมื่อขัดแย้งกัน --> ต้องคุย เห็นใจ และตะอาวุน(สามัคคี ร่วมมือทำงานด้วยกัน)

 

ความยาว(นาที)
150 นาที
สถานที่
มัสญิดดารุลฟุรกอน ปัตตานี
วันที่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง