ศึกษาอย่างไรให้ใกล้ชิดกับอัลกุรอาน ?

ศึกษาอย่างไรให้ใกล้ชิดกับอัลกุรอาน ?

Submitted by dp6admin on Tue, 25/06/2019 - 18:40
หัวข้อเรื่อง
ให้ศึกษาอัลกุรอานอย่างต่อเนื่องหลังรอมฎอน
ความยาว(นาที)
16 นาที