ประตูฟากฟ้าจะเปิดรับ(ดุอาอฺของ)ผู้ศรัทธาทุกคน

Submitted by dp6admin on Thu, 20/06/2019 - 06:54

7:40 แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธโองการต่างๆของเรา และได้แสดงโอหังต่อโองการเหล่านั้น บรรดาประตูแห่งฟากฟ้าจะไม่ถูกเปิดให้แก่พวกเขา และพวกเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ จนกว่าอูฐจะลอดเข้าไปในรูเข็มได้ และในทำนองนั้นแหละ เราจะตอบแทนลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด

ความยาว(นาที)
5 นาที
วันที่