ทำอย่างไรให้กิยามุลลัยลฺมีรสชาติ?

Submitted by dp6admin on Mon, 06/05/2019 - 11:34

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

1. อย่าลืมว่าใครละหมาดกิยามุลลัยลฺในเดือนรอมฎอน ด้วยความศรัทธาและหวังในผลบุญของอัลลอฮฺ จะได้รับอภัยโทษต่อความผิดที่ทำมาตลอดอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละหมาดกิยามุลลัยลฺในคืนอัลก็อดรฺ(คืนคี่)

2. พยายามละหมาดตามแบบฉบับของท่านนบีให้มากที่สุด คือ 11 ร็อกอะฮฺและละหมาดให้ยาวนาน

3. พยายามรำลึกถึงความหมายของอัลกุรอาน

4. ถ้าไม่เข้าใจก็พยายามรำลึกถึงประเด็นเดียวคือ "ท่านกำลังฟังพระดำรัสของอัลลอฮฺอยู่" แม้ว่าไม่เข้าใจ แต่ท่านก็ต้องมีความสุขที่กำลังฟังคำสั่งของพระเจ้าของท่าน

5. ถ้าท่านยืนนานแล้วเมื่อยขาเมื่อยเท้า ก็จงมีความสุขที่ท่านกำลังยืนเฝ้าสักการะและอิบาดะฮฺพระผู้เป็นเจ้าของท่าน

6. ท่านอย่าลืมว่า ท่านได้รับคัดเลือกให้มายืนเฝ้าพระเจ้าของท่าน อันเป็นพระเกียรติพระคุณที่ท่านต้องขอบคุณเสมอ

7. ท่านอย่าลืมว่าท่านเคยปวดเมื่อยเพื่อสิ่งต่างๆ แห่งโลกดุนยานี้และท่านก็มีความสุข ดังนั้นอย่าให้การทำอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺเป็นควาทุกข์ที่ท่านรังเกียจ เพราะจะทำให้การละหมาดกิยามุลลัยลฺไร้ผล

8. นบีบอกว่า บ่าวของอัลลอฮฺใกล้ชิดกับพระองค์ที่สุดขณะสุญูด ท่านพยายามให้เกิดความรู้สึกนี้ในสิบคืนสุดท้าย

9. การดุอาอฺเป็นเป้าหมายสำคัญในสิบคืนสุดท้าย ท่านจงพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด

10. ท่านอย่าโอ้อวดหรือรู้สึกว่าท่านดีกว่าผู้อื่นเนื่องจากว่าท่านละหมาด เพราะอัลลอฮฺอาจไม่รับการกระทำของท่านก็ได้ จึงต้องถ่อมตนและรู้สึกต่ำต้อย วิงวอนขอความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าของท่าน

--- ดาวน์โหลดแผ่นพับ (pdf) ---

 

10

 

ทำอย่างไรให้กิยามุลลัยลฺมีรสชาติ?