ทัศนะที่แตกต่าง..เราจะตามใคร ??

ทัศนะที่แตกต่าง..เราจะตามใคร ??

Submitted by dp6admin on Fri, 29/03/2019 - 08:34
หัวข้อเรื่อง
ทัศนะที่แตกต่างของนักวิชาการศาสนา เราจะตามใคร ?
ความคลาดเคลื่อนในการทำความเข้าใจหลักการศาสนา
ความยาว(นาที)
21 นาที
สถานที่
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่