สัญลักษณ์ของการเป็นนบี ﷺ

สัญลักษณ์ของการเป็นนบี ﷺ

Submitted by dp6admin on Thu, 24/01/2019 - 07:36
หัวข้อเรื่อง
สัญลักษณ์ที่อยู่ระหว่างไหล่ของท่านนบี
ความยาว(นาที)
4 นาที
สถานที่
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่