อะบูฮุรอยเราะฮฺ : สมุดบันทึกในสมัยอัลวะฮฺยฺ 2

Submitted by dp6admin on Fri, 21/12/2018 - 20:47

เราขอกลับมาสู่เรื่องของเราจะเห็นได้ว่าอะบูฮุรอยเราะฮฺตระหนักดีว่า สังคมใหม่ที่อิสลามกำลังก่อร่างสร้างขึ้นมานั้นมีความต้องการผู้ที่จะช่วยกันรักษามรดกและการศึกษาของตนไว้ ขณะนั้นมีสาวกบางท่านเป็นนักเขียน นักบันทึกแต่ว่ามีจำนวนน้อย นอกจากนั้นบางคนก็ไม่ค่อยจะมีเวลาว่างที่จะทำหน้าที่บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนะบีกล่าวออกมาเป็นคำพูดหรือการปฏิบัติของท่าน อะบูฮุรอยเราะฮฺมิได้เป็นนักบันทึก แต่เป็นนักจดจำขึ้นใจ เขามีเวลาว่างหรือใช้เวลาว่างเพื่อการนี้โดยเฉพาะ เขาไม่มีที่ดินที่จะทำการเพาะปลูกหรือมีธุรกิจการค้า เขารู้ตัวดีว่าเขาได้เข้ารับนับถืออิสลามล่ากว่าผู้อื่น เขาจึงตั้งใจที่จะชดเชยเวลาที่ได้ล่วงเลยมาครั้งนี้ ด้วยการติดตามและใกล้ชิดกับท่านนะบี อย่างสม่ำเสมอ 

 
นอกจากนั้น เขายังตระหนักดีว่า พรสวรรค์ที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงประทานให้แก่เขานั้นคือความจดจำขึ้นใจอย่างกว้างขวางและแม่นยำ และพรสวรรค์นั้นก็ได้เพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ขอพรให้แก่เขาอีกด้วย ดังนั้น ทำไมเล่าเขาจึงจะไม่เป็นผู้หนึ่งในบรรดาผู้ที่เอาเป็นภาระในการรักษาไว้ซึ่งมรดกอันมีค่านี้ แล้วถ่ายทอดไปให้ประชาชาติในยุคต่อๆไป แน่นอนทีเดียวนี่คือบทบาทของเขา ซึ่งพรสวรรค์ของเขา พร้อมที่จะทำหน้าที่นี้และจำเป็นแก่เขาที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวโดยปราศจากการลังเลใดๆ ทั้งสิ้น
 
อะบูฮุร็อยเราะฮฺ มิได้อยู่ในบุคคลจำพวกที่เขียนบันทึก แต่เขาเป็นผู้ที่มีความจดจำอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เขาไม่มีที่ดินที่จะทำการเพาะปลูก ไม่มีธุรกิจการค้าและเขาก็ไม่ยอมตีตัวออกห่างท่านร่อซูลุลลอฮฺ ทั้งในขณะเดินทางและพำนักอยู่ในตัวเมือง ด้วยเหตุนี้เขาจึงฝึกฝนตัวของเขาเองและความทรงจำของเขาเพื่อจดจำข้อแนะนำและการปฏิบัติของท่านร่อซูลุลลอฮฺ ทุกอิริยาบท เมื่อท่านร่อซูลุลลอฮฺ ได้ถึงแก่กรรมลง อะบูฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ก็ได้เล่าและรายงานฮะดีสที่ได้ยินได้ฟังและ ประสพพบเห็นจากท่านร่อซูลุลลอฮฺ จนกระทั่งบรรดาศ่อฮาบะฮฺขณะนั้นมีสาวกบางท่านเป็นนักเขียนนักบันทึก แต่ศ่อฮาบะฮฺบางคนพากันประหลาดใจว่า ทั้งหมดนี้อะบูฮุรอยเราะฮฺเอามาจากไหน? และได้ยิน ได้ฟังและจดจำมาตั้งแต่เมื่อใด?
 
อะบูฮุร็อยเราะฮฺ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและแก้ข้อข้องใจของบรรดาศ่อฮาบะฮฺบางคน ต่อปรากฏการณ์นี้ว่า :- 
"พวกท่านพากันกล่าวว่า อะบูฮุร็อยเราะฮฺเป็นบุคคลที่จดจำฮะดีสจากท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้อย่างมากมาย และพวกท่านก็จะพูดอีกว่าทำไมพวกมุฮาญิรีน ผู้อพยพซึ่งได้เข้ารับนับถืออิสลามก่อนเขาจึงไม่รายงานฮะดีสเหล่านี้ เหมือนกับอะบูฮุรอยเราะฮฺบ้าง"
ความจริงแล้ว บรรดาศ่อฮาบะฮฺที่เป็นชาวมุฮาญิรีน มัวแต่วุ่นวายอยู่กับการค้าขายที่ตลาด และบรรดาศ่อฮาบะฮฺที่เป็นชาวอันศอรฺก็มัวแต่เอาธุระกับการเพาะปลูก ส่วนฉันนั้นเป็นคนยากจนใช้เวลาส่วนมากไปในการติดตามท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ฉันอยู่ร่วมกับท่านเมื่อคนอื่นหายหน้าหายตาไป ฉันจดจำเมื่อคนอื่นเขาหลงลืม ท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวกับพวกเราวันหนึ่งว่ามีใครบ้างปูผ้าลง จนกระทั่งเมื่อจบคำพูดของฉันแล้วเขาก็รวบผ้าเข้ามาโดยที่เขาไม่ลืมสิ่งใดเลยที่เขาได้ยินจากฉัน! ดังนั้นฉันจึงปูผ้าของฉันลงแล้ว ท่านก็พูดกับฉัน จากนั้นฉันก็ได้รวบผ้าเข้ามา ฉันขอสาบาน เวลาว่างหรือใช้เวลาว่างเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
 
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺตะอาลา ฉันไม่ลืมสิ่งใดเลยที่ฉันได้ยินมาจากท่าน และฉันขอสาบานด้วยอัลลอฮฺหากไม่มีอายะฮฺหนึ่งในคัมภีร์ของอัลลอฮฺตะอาลา ฉันจะไม่รายงาน และเล่าฮะดีสแก่พวกท่านเป็นอันขาดอายะฮฺดังกล่าวก็คือ
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَـٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّـهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾
"แท้จริงบรรดาผู้ที่ปิดบังสิ่งที่เราได้ประทานลงมาจากหลักฐานต่างๆ และแนวทางที่ถูกต้องหลังจากที่เราได้ชี้แจงไว้อย่างชัดแจ้งในคัมภีร์แก่มนุษย์แล้ว ชนเหล่านั้นแหละอัลลอฮฺทรงสาปแช่งพวกเขา และบรรดาผู้สาปแช่งทั้งหลายก็จะสาปแช่งพวกเขา" (อัลบะเกาะเราะฮฺ 159)
ด้วยเหตุดังกล่าว อะบูฮุรอยเราะฮฺจึงสาธยายเคล็ดลับในการที่เขาฉายเดี่ยวในการรายงานฮะดีสอย่างมากมายจากท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ประการแรก เพราะว่าเขามีเวลาว่างที่จะติดตามท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ไปทุกหนทุกแห่งมากกว่าคนอื่นๆ 
 
อีกประการหนึ่ง เขามีความจดจำอย่างแม่นยำ แล้วท่าน ร่อซูล ก็ได้ขอพรให้เขามีความศิริมงคล ความจดจำของเขาก็ยิ่งแม่นยำมากขึ้น
 
ประการสุดท้าย เขามิได้รายงานฮะดีสเพื่อมุ่งหวังที่จะได้ ชื่อว่าเป็นผู้รายงานฮะดีสแต่ทว่าการเผยแพร่รายงานฮะดีสเหล่านี้เป็นอะมานะฮฺ เป็นการรับผิดชอบที่มีต่อศาสนาของเขาและการดำเนินชีวิตของเขา มิฉะนั้นแล้วเขาก็จะอยู่ในจำพวกที่ปิดบังความดีและความจริง แล้วเขาก็จะได้รับการตอบแทนในการกระทำของเขา ดังกล่าว
 
ด้วยเหตุนี้ เขาจึงมีความพอใจที่จะรายงานฮะดีส ไม่มีใครกล้าที่จะขัดขวางหรือคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ที่เขามีความรักและความพอใจที่จะกระทำ จนกระทั่งวันหนึ่ง ท่านอุมัรอิบนฺ อัลศ็อฎฎ็อบ อะมีรุลมุอฺมินีน ได้กล่าวกับเขาว่า ท่านจะหยุดรายงานฮะดีสจากท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม หรือว่าฉันจะให้ท่านกลับไปอยู่ในดินแดน "อัดเดาส์" คือบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน