ประวัติเศาะฮาบะฮฺ 13 (ท่านอุมัร-มารยาท)

Submitted by dp6admin on Tue, 11/12/2018 - 12:40
หัวข้อเรื่อง
จรรยามารยาทของ ท่านอุมัร อิบนุลค็อฏฏ๊อบ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ
สถานที่
มัสญิดดารุนนะอีม ทับช้าง
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
10.60 mb
ความยาว
90.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี