ชนิดของการเตาบัต

Submitted by dp6admin on Thu, 06/12/2018 - 21:53
 
สิ่งที่เป็นความชั่วหรือบาปนั้นมีมากมายหลายชนิดฉันใด การเตาบัตก็มีหลากหลายประเภทฉันนั้น มนุษย์บางคนทำการเตาบัตแบบทั่วไปหรือแบบครอบคลุม คือเตาบัตจากบาปและความชั่วทั้งหมดที่เขาได้กระทำโดยเพียรพยามที่จะไม่กลับไปทำความชั่วใดๆอีก พวกเขาจะเป็นกลุ่มที่ได้รับความประเสริฐสูงสุดของการเตาบัต ซึ่งการเตาบัตนี้แหละที่มนุษย์ทุกคนถูกสั่งใช้ให้กระทำ เพราะมุสลิมนั้นจำเป็นจะต้องห่างไกลจากความชั่วทั้งมวล
 
ในอิสลามนั้นไม่ได้สอนให้ละทิ้งการทำชั่วบางชนิดและเลือกทำบางชนิด ต่างกับบางศาสนาที่สอนให้ละทิ้งความชั่วบางชนิดและให้เลือกปฎิบัติความชั่วบางชนิดได้เพื่อต้องการแบ่งชนชั้นของมนุษย์ เช่น บางชนชั้นละทิ้งเฉพาะ 5 ความชั่ว อีกชนชั้นหนึ่งละทิ้ง 8 ความชั่ว และเพิ่มจำนวนความชั่วที่ต้องละทิ้งไปเรื่อยๆตามความเชื่อที่ว่าชนชั้นที่ประเสริฐกว่านั้นต้องเพิ่มจำนวนความชั่วที่ต้องละทิ้ง ซึ่งการแบ่งเช่นนี้จะทำให้มนุษย์นั้นเห็นเรื่องการทำชั่วเป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นเรื่องที่เลือกได้ จนบางคนเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ไม่เสียหายหากจะทำความดีโดยใช้รายได้หรือทรัพย์สินที่ได้มากจากสิ่งหะรอม(ต้องห้าม)ทางศาสนา เช่น ภาษีจากเหล้า บุหรี่และหวย สิ่งดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจในหลักการเตาบัตในอิสลาม
 
อิสลามได้สอนให้ให้ผู้ศรัทธาเตาบัตและละทิ้งการทำความชั่วทุกรูปแบบคือให้ห่างไกลจากสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความชั่ว จึงไม่เป็นการไม่ถูกต้องอย่างยิ่งที่เราจะทำไม่รู้ไม่เห็นหรือยอมรับการทำชั่วบางชนิดเช่น เหล้า บุหรี่ หรือหวย โดยอ้างว่าได้ใช้ประโยชน์จากภาษีความชั่วเหล่านั้นในการทำความดี
 
ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมิได้หมายความว่าคนที่เตาบัตจากความชั่วบางชนิดจะไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺ ตามความเชื่อของอะหฺลุซซุนนะหฺวัลญะมาอะฮฺนั้น ผู้ใดที่เตาบัตอย่างบริสุทธิ์ใจและปฎิบัติตามข้อแม้การเตาบัต(ที่ได้กล่าวมา)อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว การเตาบัตของเขาจะเป็นที่ยอมรับ ฉะนั้นแล้วผู้ใดทำการเตาบัตจากความชั่วใดความชั่วหนึ่ง และสามารถปฎิบัตตามข้อแม้และหลักการเตาบัตอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับความชั่วนั้นแล้ว การเตาบัตของเขาก็จะถูกตอบรับเช่นกัน ถึงแม้ว่าเขายังคงประพฤติปฎิบัติความชั่วอื่นๆอีก  ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่มีหลักฐานจากอัลกุรอ่านหรือหะดีษที่ระบุว่าการเตาบัตจากความชั่วบางอย่าง(แต่ไม่ใช่ความชั่วทั้งหมด)นั้นไม่เป็นที่ตอบรับ  นี่คือการเตาบัตที่ไม่ครอบคลุมคือยังขาดความสมบูรณ์ตรงจุดที่มิได้เตาบัตจากความชั่วหรือบาปทั้งมวลที่ได้กระทำ
 
ศาสนาอิสลามสอนมุสลิมให้รู้สึกและสำนึกว่าความผิดทุกชนิดไม่ว่าใหญ่หรือเล็กนั้นเป็นเรื่องใหญ่ มิใช่เรื่องเล็กๆที่ถูกมองข้ามและเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักในโทษทัณฑ์ มีหะดีษที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุมัสอูด ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า
“แท้จริงนั้นมุอฺมินจะเห็นบาปที่เขาได้กระทำเป็นเรื่องใหญ่ เปรียบเสมือนว่าเขาได้นั่งอยู่ใต้ภูเขาซึ่งเขากลัวว่าซักวันหนึ่งมันจะถล่มลงมาทับตัวเขา แต่คนชั่วจะเห็นบาปของเขาเหมือนแมลงวันที่ผ่านมาบนจมูก” 
ท่านอิบนุมัสอูดรายงานอีกว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า
“แท้จริงอัลลอฮฺนั้นดีใจต่อการเตาบัตของบ่าวของพระองค์ มากกว่าการดีใจของผู้ชายคนหนึ่งที่เดินทางและมาถึงที่ที่หนึ่งซึ่งมีความยากลำบาก เขามาพร้อมกับสัตว์พาหนะของเขาที่แบกอาหารและเครื่องดื่ม จากนั้นเขาได้นอนหลับ หลังจากเขาตื่นขึ้นมา สัตว์พาหนะของเขาได้หนีไปพร้อมด้วยอาหารและเครื่องดื่ม จนกระทั่งเขาได้รู้สึกถึงความร้อนและความกระหาย(หรือสิ่งที่อัลลอฮฺประสงค์)อย่างแสนสาหัส (เขาได้ออกตามหา)จนกระทั่งเขาพูดกับตัวเองว่า ฉันจะกลับไปยังสถานที่ของฉัน(ที่ฉันเคยนอน) เมื่อเขามาถึงยังที่นั้นเขาได้นอนหลับอีกครั้ง ครั้นเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ได้พบกับสัตว์พาหนะของเขาอีกครั้ง”
 

ที่มา : หนังสือ เตาบัตในอิสลาม, เชคริฎอ อะหมัด สมะดี