ข้องใจเรื่องอาหารค่ะ

Submitted by Mujahidah on Thu, 04/06/2009 - 19:22

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ 10 มิ.ย. 52 


 

คำถาม มุสลิมทานอาหารมังสวิรัตหรืออาหารเจได้หรือไม่

คำตอบ

 

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ 10 มิ.ย. 52