ถือศีลอดด้วย "หัวใจ"

Submitted by dp6admin on Mon, 16/07/2012 - 10:46
หัวข้อเรื่อง
รอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลง, อิบาดะฮฺผูกพันกับตักวา (จิตภักดี) ตักวาอยู่ที่หัวใจ มุสลิมจึงต้องปฏิบัติอิบาดะฮฺ (อ่านกุรอาน, ถือศีลอด,ละหมาดกิยามุลลัยลฺ) ด้วยหัวใจ, เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยหัวใจ
สถานที่
บ้านตานีพันธ์ ริมคลองบางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
25 ชะอฺบาน 1433
วันที่บรรยาย
ความยาว
65.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี