1615 วีธีทำน้ำดุอาอฺ(หรือน้ำกุรอาน) มีแบบอย่างจากท่านนบีหรือไม่ มีวีธีทำอย่างไร

Submitted by dp6admin on Wed, 14/03/2012 - 12:16

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ