1508 การถือศีลอดสิบห้าวันหลังของเดือนชะอฺบาน มักรูหฺหรือไม่

Submitted by dp6admin on Tue, 19/07/2011 - 02:09