1508 การถือศีลอดสิบห้าวันหลังของเดือนชะอฺบาน มักรูหฺหรือไม่

Submitted by dp6admin on Tue, 19/07/2011 - 02:09
คำถาม
หะดีษนี้เศาะฮี้ฮฺหรือเปล่า ? "ท่านนบีได้ถามชายหนึ่งว่า เขาได้ถือศีลอดในครึ่งเดือนหลังของชะอฺบานหรือเปล่า ชายคนนั้นตอบว่าเปล่าครับรอซูล ท่านนบีบอกเขาไปว่าให้ถือศีลอดชดใช้ หลังจากรอมฎอนผ่านไปแล้วด้วย 2 วัน" จะเห็นว่าชายคนนี้ไม่ถือศีลอดครึ่งเดือนหลังของชะอฺบาน -- อยากให้เชคช่วยอธิบายให้หน่อยว่าเอามาใช้กับการห้ามถือศีลอดครึ่งเดือนหลังของชะอฺบานได้หรือเปล่า
คำตอบ

สรุปคำตอบ : เป็นทัศนะของอิมามชาฟิอี, แต่อุละมาอฺส่วนมากเห็นว่าหะดีษที่ห้ามถือเป็นหะดีษที่ไม่น่าเชื่อ สามารถถือได้ทั้งเดือน ยกเว้นวันสงสัย (ก่อนร่อมะฎอน 1-2 วัน)