1508 การถือศีลอดสิบห้าวันหลังของเดือนชะอฺบาน มักรูหฺหรือไม่