ความแค้นของชีอะฮฺ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แนวทางแก้ไข