1406 การละหมาดบนยานพาหนะมีข้อผ่อนผันเหล่านี้ได้หรือไม่ ๑.หันไปทางกิบลัต ไม่ได้ ๒. ยืนไม่ได้ ๓. ทำน้ำละหมาดไม่ได้