ผลสะท้อนของ ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ ต่อชีวิตมุสลิม (คุฏบะฮฺ)