เมื่อท่านนบีประสบปัญหา ท่านจะรีบเร่งไปละหมาด อยากทราบว่า การละหมาดนั้นกี่ร็อกอะฮฺ และเหนียตอย่างไร

Submitted by dp6admin on Fri, 23/04/2010 - 09:51

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

การประสบปัญหา แม้ว่าจะเป็นปัญหาด้านศาสนา โลก ส่วนตัว ส่วนรวม เรื่องคนอื่น ฯลฯ ดังที่มีในหะดีษที่มีความหมายว่า "เมื่อประสบปัญหา ท่านนบีจะรีบเร่งไปละหมาด"

 
การละหมาดนี้เป็นการละหมาดที่ตรงกับเวลาหรือละหมาดโดยเผอิญก็ได้ เช่น หากท่านนบีประสบปัญหาช่วงที่กำลังอะซานพอดี นบีก็จะรีบไปละหมาดฟัรฎู คือจะให้การละหมาดเป็นเส้นทางให้ท่านนบีไปอยู่กับอัลลอฮฺ ไปวิงวอนขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ หรือถ้าเป็นเวลาที่ไม่มีการละหมาดฟัรฎู แต่มีการละหมาดซุนนะฮฺ เช่น เวลาฎุฮา ท่านนบีก็จะละหมาดฎุฮา แต่ถ้าไม่มี ท่านนบีก็จะละหมาดซุนนะฮฺทั่วไป(นัฟลู) หรือนบีอาจเหนียตเป็นละหมาดอิสติคอเราะฮฺว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้ หรือละหมาดขอดุอาอฺให้อัลลอฮฺขจัดปัญหานี้ออกจากชีวิตท่าน ขอให้อัลลอฮฺช่วยเหลือท่าน นี่เป็นเรื่องที่เราต้องประคับประคองในชีวิตเรา
 
การที่ทุกคนมีปัญหาเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกวันทุกวาระ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน บ้านเมือง ฯลฯ เราจะต้องมีสายตรงกับอัลลอฮฺ บางคนเมื่อมีปัญหาจะรีบไปหาเพื่อน ฟังเพลง เที่ยว หรือทำสิ่งผิดหลักการ แต่สำหรับท่านนบีท่านจะรีบไปละหมาด เพราะจะทำให้อบอุ่น มั่นคง มีที่พึ่ง เพราะอัลลอฮฺทรงเป็นที่พึ่ง(อัศเศาะมัด) "อัลลอฮุศเศาะมัด- พระองค์ทรงเป็นที่พึ่ง" ของผู้ศรัทธา ผู้ที่รู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงได้ยินผู้ที่วิงวอนขอต่อพระองค์
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
ใครเล่าที่จะตอบรับดุอาอฺ(การวิงวอน)ของผู้ที่เดือดร้อน (อันนัมลฺ 27:62)
 
ผู้ศรัทธาจะตระหนักในข้อนี้ และท่านนบีได้ทำเป็นแบบอย่างให้เราแล้ว 
 
รูปแบบการละหมาด
 
ไม่มีจำนวนจำกัด แต่ที่ดี ท่านนบีได้กล่าวในเรื่องการละหมาดซุนนะฮฺ บันทึกในอิมามบุคอรียฺว่า "การละหมาดในช่วงกลางคืน ทีละสองๆ" และในสำนวนของอิมามอบูดาวู้ด "การละหมาดซุนนะฮฺของช่วงกลางวันและกลางคืน ทีละสองๆ" เราจะละหมาดเพื่อวิงวอนขอให้อัลลอฮฺช่วยเหลือในปัญหาที่เราประสบอยู่นี้ จะละหมาดทีละสองๆ เรื่อยๆ ไป ซึ่งเรียกว่าการละหมาดนัฟลูได้ ไม่มีจำนวนจำกัด
 
 

-------

วันที่ตอบ