ร็อบบานียะฮฺ - คุณสมบัติสู่การเป็นผู้นำ (49)

Submitted by dp6admin on Sun, 14/03/2010 - 17:03
สถานที่
มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

 

ปลดอดีต (التخلية)

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ปรับปรุงให้พร้อม (التربية)

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ประดับประดาให้มั่นคง (التحلية)

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2