การฆ่าสัตว์เพื่อการศึกษาและการผสมเทียมสัตว์

Submitted by asfanj on Sun, 28/02/2010 - 16:16

อัสลามุอะลัยกุม วะเราะฮฺมาตุลลอฮฺ วะบะเราะกาตุฮฺ

1.หนูได้มีโอกาสเรียนวิชาการจัดการสัตว์ทดลอง หลังจากเรียนภาคทฤษฎีเสร็จแล้ว ก็มีภาคปฏิบัติคือ อาจารย์จะให้นักศึกษาแต่ละคนทำการเลี้ยงหนู mouse (ชั่งน้ำหนักตัว ให้น้ำ ให้อาหาร) หนึ่งสัปดาห์ แล้วทำฆ่า (เมตตาฆ่า) โดยการทำสลบแบบเกินขนาดด้วย ether (มีผลระคายเคืองต่อเยื่อเมือก ทำให้ม้ามโตขึ้น ถ้าใช้ในกระต่ายจะได้ความทรมาณ) แล้วใช้คีมกดแล้วดันกระดูกบริเวณคอให้หลุด (หัวยังติดอยู่กับตัว) แล้วทำการฝึกเจาะเก็บเลือด ฉีดสาร และผ่าซากต่อไป

หนูอยากถามเชคว่าการฆ่าสัตว์หรือใช้สัตว์เพื่อการทดลองศึกษาต่างๆ สามารถกระทำได้หรือไม่ มีแบบอย่างจากศอฮาบะฮฺในเรื่องนี้หรือไม่

 

2.มุสลิมสามารถทำการผสมเทียมสัตว์ได้หรือไม่ ขัดต่อหลักการอิสลามหรือไม่