ผู้ศรัทธา(ทั้งชายหญิง)ทั้งหลายวายิบต่อการละหมาดวันศุกร์หรือเฉพาะผู้ชาย

Submitted by taofeeqh on Fri, 12/02/2010 - 15:47

ตามหลักฐานจากอัลกรุอ่านและซุนนะห์แล้ว ผู้ศรัทธาทั้งหลายวายิบต่อการละหมาดวันศุกร์หรือ เฉพาะเจาะจงที่ผู้ศรัทธาชายอย่างเดียว