วัยรุ่นมุสลิม

Submitted by dp6admin on Wed, 03/02/2010 - 21:08

 

  • วัยหนุ่มสาวเป็นช่วงที่มีพลังทางกายและทางใจ
  • ภาระของวัยหนุ่มสาวมีไม่มาก จึงมีโอกาสสะสมประสบการณ์ ความรู้ และพัฒนาตนเองมากกว่าวัยอื่น
  • เป็นช่วงที่มนุษย์มีจินตนาการอันกว้างไกล เปิดโอกาสให้มีแนวคิดและความหวังที่ดีเด่น
  • เยาวชนมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง
  • เยาวชนมีความพร้อมที่จะรับคำแนะนำจากบุคคลที่เขาไว้วางใจ จึงเป็นข้อสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้คนในสังคม
  • เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญของวัยรุ่นมุสลิมคือ เรื่องของเวลาและการดำเนินชีวิต ซึ่งช่วงวัยรุ่นนั้นเป็นช่วง เวลาที่มนุษย์มีพลังด้านร่างกายและจิตใจที่มีศักยภาพสูง และมีความพร้อมที่จะศึกษาหาความรู้ เพราะในช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่มีเวลาว่างกว่าวัยอื่น เนื่องจากยังไม่ต้องมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบ นอกจากการศึกษาและดูแลตัวเอง ทำให้มีโอกาสในการสร้างผลงานที่มีแนวคิดที่ดีและพัฒนาชีวิต ทั้งนี้ผู้ปกครองก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาชีวิตของพวกเขาได้ โดยการสร้างศักยภาพในตัวเองและความเชื่อมั่นในตัวของเขา จึงจะทำให้เขามีความมั่นใจในตัวเองซึ่งเป็นจุดเด่นของวัยหนุ่มสาว ทำให้เขาสามารถทำในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดว่าทำได้ ซึ่งเป็นลักษณะของผู้นำ
  • เยาวชนส่วนมากมีความพร้อมที่จะรับคำแนะ นำจากบุคคลที่เขาให้ความไว้วางใจ โดยไม่มีการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะทำให้วัยรุ่นของเราเชื่อมั่น และไว้วางใจในตัวผู้ปกครองและเป็นผู้ให้คำชี้แนะ

 

เรื่องสำคัญของวัยหนุ่มสาวที่ท่านนบี   ได้บอกไว้คือ เรื่องเกี่ยวกับอะกีดะฮฺและอีมานโดยตรง โดยเฉพาะการเชื่อมั่นในวันกิยามะฮฺ

( لَنْ تَزُوْلَ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ ، عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا أَبْلاهُ ، وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ)  رَوَاه التِّرْمِذِيّ

ความว่า “เท้าของบ่าวคนหนึ่งคนใดจะไม่ขยับเคลื่อนจนกระทั่ง (บ่าวคนนั้น) ต้องถูกสอบสวนในสี่ประการ :  ชีวิตของเขาใช้ไปอย่างไร, วัยหนุ่มของเขาดำเนินไปอย่างไร, ทรัพย์สินของเขาขวนขวายมาจากไหนและใช้จ่ายไปอย่างไร, ความรู้ของเขานำไปปฏิบัติอย่างไร”
(บันทึกโดยติรมีซียฺ)

ซึ่งท่านนบี  ได้เน้นว่า มีคำถามหนึ่งที่จะถามถึงวัยหนุ่มของเขาว่าดำเนินไปอย่างไร  เพราะเป็นช่วงชีวิตที่สำคัญที่สุดของเรา ซึ่งคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้เราเองจะต้องเตรียมไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ เพื่อนำไปตอบในวันกิยามะฮฺ