การถูกสอบสวนในกุโบร และ สำนวนการตะชะฮุด ครับ

Submitted by human on Thu, 17/12/2009 - 00:35

1.การตายในเดือนรอมฎอน มีหลักฐานทางศาสนาว่าจะไม่ถูกสอบสวนในกุโบรหรือไม่ครับ 

2.การตายแบบไหนบ้างครับที่จะไม่ถูกสอบสวนในกุโบร

คำตอบ

----------

 3.สำนวนการนั่งตะชะฮุดที่ว่า อัตต้าฮียาตุ ลิ้ลลาฮิ วัซซ่อล่าวาตุ วัฏฏ็อยยี่บาต...................(จนถึง)อัชฮ่าดุ อันลา อิลาฮ่า อิ้ลลัลลอฮ,ว่าอันน่า มุฮัมม่าดัน อับดุฮู วะร่อซูลุฮ  การอ่าน (1)ว่าอันน่า มุฮัมม่าดัน อับดุฮู วะร่อซูลุฮ  หรือ (2)ว่าอัชฮ่าดุ อันน่า มุฮัมม่าดัน อับดุฮู วะอซูรุฮ สามารถอ่านได้ทั้งสองแบบเลยหรือไม่ครับ

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ 23 ธ.ค. 52 (รายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม)


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

1.การตายในเดือนรอมฎอน มีหลักฐานทางศาสนาว่าจะไม่ถูกสอบสวนในกุโบรหรือไม่ครับ 

2.การตายแบบไหนบ้างครับที่จะไม่ถูกสอบสวนในกุโบร

3.สำนวนการนั่งตะชะฮุดที่ว่า อัตต้าฮียาตุ ลิ้ลลาฮิ วัซซ่อล่าวาตุ วัฏฏ็อยยี่บาต...................(จนถึง)อัชฮ่าดุ อันลา อิลาฮ่า อิ้ลลัลลอฮ,ว่าอันน่า มุฮัมม่าดัน อับดุฮู วะร่อซูลุฮ  การอ่าน (1)ว่าอันน่า มุฮัมม่าดัน อับดุฮู วะร่อซูลุฮ  หรือ (2)ว่าอัชฮ่าดุ อันน่า มุฮัมม่าดัน อับดุฮู วะอซูรุฮ สามารถอ่านได้ทั้งสองแบบเลยหรือไม่ครับ