สงสัยเกียวกับ ญะมาอะฮฺซ้อน

Submitted by nuriman on Tue, 10/11/2009 - 13:43

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ 11 พ.ย. 52 (รายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม)


เรื่องที่เกี่ยวข้อง 

 

ในกรณีที่ ไปไม่ทันละหมาดกับอีหม่าม ประจำมัสยิด (ไปละหมาดไม่ท้นเป็นนประจำ เนื่องเวลาพักเที่ยงไม่ตรง)

เราสามารถจะตั้งญามาอะ อีกได้หรือมั้ย

เพราะได้ยินผุ้รู้ บอกว่าไม่ควรจะตั้งญามาะอะฮฺ ซ้อนแบบนั้น ไม่ดี เพราะควรจะรักษาเวลา มาให้ทันอีหม่ามให้ได้

รบกวนเชค อธิบายรายละเอียดด้ววครับ

ญาซากัลลอฮุคอยรอน ...