1011 เมื่อไหร่จะละหมาดย่อและรวม

Submitted by dp6admin on Thu, 09/04/2009 - 02:11
คำถาม
คำถาม : การละหมาดย่อและรวมมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติอย่างไร เช่นละหมาดมักริบร่วมกับละหมาดอิชาอฺ จะเว้นช่วงนานขาดไหนหรือต้องละหมาดต่อเนื่องกันเลย เพราะเคยได้ยินว่าถ้าจะละหมาดรวมจะต้องละหมาดติดต่อกัน ห้ามเว้นช่วงเป็นระยะเวลาที่นาน

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

การละหมาดย่อ(ก็อศรฺ) เป็นซุนนะฮฺที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเมื่ออยู่ในสภาวะการเดินทางไกล ซึ่งเป็นมติเอกฉันท์ระหว่างอุละมาอฺว่าชอบให้ปฏิบัติ และอุละมาอฺบางท่านเห็นว่าวาญิบต้องปฏิบัติ แต่สำหรับการละหมาดรวม(ญัมอฺ)ระหว่างดุฮริกับอัสริ หรือมักริบกับอิชาอฺ บรรดาอุละมาอฺมีความเห็นที่แตกต่างกัน แต่ทัศนะที่มีน้ำหนักที่เห็นชอบให้ละหมาดย่อ(ก็อศรฺ)และรวม(ญัมอฺ) เมื่ออยู่ในสภาวะเดินทางไกล โดยอยู่ระหว่างการเดินทางจึงต้องใช้เวลาและรีบเร่ง แต่ถ้าหากได้ถึงสถานที่และมีที่พำนักอย่างสุขสบายและอยู่เป็นระยะเวลาได้ละหมาดหลายวักตู ก็ให้ละหมาดย่อ(ถ้าไม่ได้ตั้งใจจะอาศัยอยู่มากกว่า 4 วัน) ตรงเวลาโดยไม่ต้องรวม แต่ถ้าหากอยากรวมก็จะไม่มีข้อตำหนิใดๆ แต่ไม่สมควร ดังกล่าวเนื่องจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เมื่ออยู่ระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น การที่ท่านนบีเดินทางทำฮัจญ์และอยู่ที่อะรอฟาตและมุซดะลิฟะฮฺ โดยละหมาดย่อและรวมระหว่างดุฮริกับอัสริที่ทุ่งอะรอฟาต และมักริบกับอิชาอฺที่ทุ่งมุซดะลิฟะฮฺ  แต่เมื่อพำนักอยู่ที่มีนาสามวันสามคืน ท่านนบีจะละหมาดย่อตรงเวลาโดยไม่รวม

สำหรับมาตรการในการรวมละหมาด ก็ควรที่จะมีเหนียตรวมในการละหมาดแรกก่อนที่จะรวมระหว่างสองวักตู และควรให้ละหมาดรวมโดยติดต่อกันไม่ให้มีระยะเวลาห่างกัน แต่ถ้าหากขาดสองประการนี้(เหนียตรวมและการละหมาดติดต่อกัน) ก็ไม่ส่งผลเสียต่อการละหมาดรวมในทัศนะที่ถูกต้อง ถ้ามีเหตุผลที่ทำให้ไม่เหนียต(เช่น ลืม หรือเผลอ หรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการรวมแต่ไม่ได้คาดไว้แต่แรก) หรือทำให้ไม่ติดต่อกัน(เช่น มีอุปสรรค อาทิ ต้องถ่ายทุกข์ หรือกรณีฉุกเฉินใดๆ หรือลืม) แต่ขอให้ตระหนักว่าการอนุโลมให้ละหมาดย่อหรือรวมเป็นข้ออนุโลมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ละหมาด โดยมิให้เดือดร้อนหรือลำบากในการปฏิบัติศาสนกิจ เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามตรวจสอบสภาพของเราให้สอดคล้องกับสภาพผู้มีสิทธิใช้ข้ออนุโลมนี้

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

3 ต.ค. 48

วันที่ตอบ