ประวัติเศาะฮาบะฮฺ 12 (ท่านอุมัร)

Submitted by dp6admin on Thu, 09/04/2009 - 00:03
หัวข้อเรื่อง
การแต่งตั้ง ท่านอุมัร อิบนุลค็อฏฏ๊อบ เป็นเคาะลีฟะฮฺ
สถานที่
มัสญิดดารุนนะอีม ทับช้างล่าง
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
17.00 mb
ความยาว
95.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด