ทุน กยศ (เงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา) อนุโลมสำหรับมุสลิมที่มีความเดือดร้อนหรือไม่

Submitted by salam on Sun, 27/09/2009 - 15:47

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ 30 ก.ย. 52 (รายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม)


 

คำถามที่เกี่ยวข้อง :

คำถาม รับเงินกู้ กยส. ก่อนรับอิสลาม พอรับอิสลามแล้วควรจัดการอย่างไร

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ 30 ก.ย. 52 (รายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม)

อัสลามมูอาลัยกุมฯ

เนื่องจากได้ฟัง "หะดีษที่ 9 อันใดที่ฉันได้ห้ามท่าน ก็จงปลีกห่างมัน" แล้วมีความสงสัยเกี่ยวกับเงินทุน กยศ ดอกเบี้ย 1 % ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 2 ปีหลังเรียนจบ

อยากทราบว่าเป็นที่อนุโลมสำหรับมุสลิมที่เดือดร้อนหรือครอบครัวที่มีรายได้น้อยหรือไม่ เนื่องจากหลาย ๆ สถาบันการศึกษาของมุสลิมได้ให้นักเรียน นักศึกษา ของตัวเองกู้ยืมเงินทุน กยศ อย่างมากมายเฉกเช่นสถาบันกาฟิรเช่นกัน โดยอ้างว่า(ดอรูเราะ)เดือดร้อนมีความจำเป็นอะไรทำนองนี้

จึงขอทราบข้อชี้ขาดสำหรับกรณีดังกล่าวด้วย

ยาซากัลลอฮฺ