สามี ภรรยากับน้ำละหมาด

Submitted by nuriman on Thu, 17/09/2009 - 18:06

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ 21 ก.ย. 52

อัสลามุอาลัยกุม วาเราะห์มาตุลลอฮ์ วาเระาห์ตุล

เชคและทีมงานครับ

ส่งสัยมานานแล้วครับว่า...

สามีภรรยาแตะตัวกัน เสียน้ำละหมาดหรือไม่ครับ

ใน มัศฮับซาฟีอี เค้าถือว่าเฉพาะเพศตรงข้าม ที่แต่งงานกันไม่ได้เท่านั้น ที่จะไม่เสียนอกนั้น เสียหมด

แม้แต่ ภรรยา ก็ยังอยู่ในฮุ่กุ่มของคน ที่ว่าแต่งงานกันได้

ตรงนี้ท่านอีหม่ามซาฟีอี ใช่หลักฐานอะไรในการ ฟัตวา แบบนี้ครับ

รบกวนขอทราบทั้ง หลักฐานฮาดิษ และกุรอ่านและทัศนะของอุละมา เกียวกับเรื่องนี้ด้วยครับ

เพราะใกล้จะแต่งงานแล้ว(อินชาอัลลอฮ) ยังหาขอตกลงกับว่าที่ ภรรยา ยังไมได้เลยครับ ว่าจะเสียดีหรือไม่เสียดี ....

 

ญาซากัลลอฮุคอยรอน มาก ๆ ครับ