16 ก.ย.52 - ซะกาตุ้ลฟิฏรฺ, อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม, ข่าว

Submitted by dp6admin on Thu, 17/09/2009 - 05:56
Date

ซะกาตุ้ลฟิฏรฺ - เวลา, จำนวน, น้ำหนัก, ชนิด ฯลฯ
อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม - ซะกาตุ้ลฟิฏรฺ