15 ก.ย.52 - ตอบปัญหา, สู่อีมานที่มั่นคง,จงกลับยังกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ

Submitted by dp6admin on Wed, 16/09/2009 - 18:14
Date
  • ตอบปัญหา - การคอตั่มกุรอาน,
  • สู่อีมานที่มั่นคง
  • จงกลับยังกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ