บนเส้นทางการเผยแผ่ศาสนาที่ถูกต้อง, วิกฤติอักศอ

บนเส้นทางการเผยแผ่ศาสนาที่ถูกต้อง, วิกฤติอักศอ

Submitted by admin on Mon, 24/07/2017 - 17:12
หัวข้อเรื่อง
ดะอฺวะฮฺเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคน, ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการดะอฺวะฮฺ, วิกฤติอักศอ ก.ค.60

วิกฤติอักศอ..สัญญาณแห่งวิกฤติอีมาน

ความยาว(นาที)
47 นาที
สถานที่
มัสยิดอัลฟาลาหฺ (ปตท.ปาลัส2)
วันที่