การถือศีลอดเป็นของข้า (อัลลอฮฺ) และข้าจะเป็นผู้ตอบแทน

การถือศีลอดเป็นของข้า (อัลลอฮฺ) และข้าจะเป็นผู้ตอบแทน

Submitted by dp6admin on Wed, 09/07/2014 - 23:41
หัวข้อเรื่อง
7 รอมฎอน 1435

http://www.youtube.com/watch?v=Qva2OTqrA0g

รายงานจากอะบีฮุรอยเราะฮฺ ร่อฏิยัลลอฮุอันฮุ แจ้งว่า
ท่านร่อซูลุลลอฮฺ   ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า 
"อัลลอฮฺตะอาลาตรัสว่า การงานทุกชนิดของมนุษย์นั้นเป็นของมนุษย์ นอกจากการถือศีลอดมันเป็นของข้า (อัลลอฮฺ) และข้าจะเป็นผู้ตอบแทนแก่เขา การถือศีลอดเป็นเกราะคุ้มกัน 
และเมื่อปรากฏว่าวันแห่งการถือศีลอดของคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้า เขาอย่าได้พูดจาหยาบคายไร้สาระและอย่าส่งเสียงอึกทึก และถ้าหากคนหนึ่งคนใดด่าเขาหรือทำร้ายเขา ก็จงกล่าวว่าแท้จริงฉันนี้ถือศีลอด 
ฉันขอสาบานว่าชีวิตของมุฮัมมัดอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ของพระองค์ แท้จริงกลิ่นปากของผู้ถือศีลอดนั้นมีกลิ่นหอม ณ ที่อัลลอฮฺมากกว่ากลิ่นหอมของชะมดเชียง 
สำหรับผู้ถือศีลอดนั้นมีเวลาดีใจสองครั้ง เขาจะดีใจในเวลาทั้งสองคือ เมื่อเขาแก้ศีลอดเขาจะดีใจ และเมื่อเขาพบพระเจ้าของเขา เขาจะดีใจเพราะการถือศีลอดของเขา"   
บันทึกโดย : อัลบุคอรียฺและมุสลิม
 
 
นะศีหัตหลังศุบฮิ ณ มุศ็อลลา White channel
โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี
7 รอมฎอน 1435 (5 ก.ค.57)
 
ความยาว(นาที)
14 นาที
สถานที่
มุศ็อลลา White channel
วันที่