ย้อนรอยศอฮาบะฮฺ

ย้อนรอยศอฮาบะฮฺ

Submitted by dp6admin on Wed, 22/01/2014 - 13:02
ความยาว(นาที)
88 นาที
สถานที่
โรงแรมดีนาร์ลอร์ด ภูเก็ต,
ศูนย์พัฒนาเยาวชน จังหวัดภูเก็ต (PKYDC)
วันที่