บรรยายวิชาอะกีดะตุสสะลัฟ

14-อัลฆ็อฟฟาร - ผู้ทรงอภัยโทษโดยเด็ดขาด; 15-อัลเก๊าะฮฺฮาร - ผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาด
อัลญับบาร(9), อัลมุตะกับบิร(10), อัลคอลิก(11), อัลบารียฺ(12), อัลมุเศาวิร(13), ศาสนาเปรียบเทียบ
อัลมุอฺมิน(6), อัลมุฮัยมิน(7), อัลอะซีซ(8)

 

ความหมายทางภาษา อัสสะลัฟ (السَّلَف) มาจากรากศัพท์ สะละฟะ (سَلَفَ) แปลว่า ผ่านพ้นไปแล้ว…